Main Page/sv

From SME Server
Jump to navigationJump to search


Current 9.x series stable release:

Koozali SME Server 9.2 released on May 2nd 2017.
Dedicated to Tony Keane.

Current 10.0 Alpha3 release:

Koozali SME Server 10.0 Alpha3 released on June 4th 2017.


Information.png Tip:
A comparative test on SME Server by Distrowatch : DistroWatch Weekly, Issue 540, 6 January 2014. Read more product reviews. The SME Server Development seen by Ohloh

Välkommen till informations och dokumentations wiki för SME Server

Vi finns här för att erbjuda gemensam framtagning av dokumentation för SME Server projektet. SME Server är en ledande distribution för små och medelstora företag. SME Server är utan jämförelse den distribution som redan från början innehåller den vanligaste funktionaliteten förkonfigurerad samt erbjuder ett antal populära tillägg som utökar funktionaliteten genom nerladdningsbara 'contributions'. SME Server är publicerad under GPL licensen och även om den är gratis mottages gärna en donation.

For Koozali SME Server

Dokumentation

height=48px SME Server Manualer

Administration
Användare
Utvecklare

height=48px Ytterligare dokumentation

FAQ's
HowTo's
Konstitution

height=48px Contribs
Enskilda SME Server Contribs

Support

Wiki-dokumentationen är den primära källan för information om SME Server.

Använd forumen om du önskar råd om något som inte finns beskrivet i wiki.
Gör inlägg i forumen om du har hittat eller gjort något som du anser att andra användare kan tycka vara intressant.

Skicka in en bug om du gjort någon som är beskrivet i wiki och som inte fungerade.
För mer information om Bugzilla se Bugzilla_Help sida.